Půjčky nově a bezpečněji

V roce 2013 došlo k novele zákona a tedy k výrazným změnám v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Zpřísnění se dotknou nově uzavřených smluv od 1. 1. 2013. Novinkou je, že novela zákona nařizuje věřitelům poskytnout úvěr až poté, co s odbornou péčí posoudí finanční situaci spotřebitele. Při hodnocení žadatelovy situace nemusí přihlížet pouze k momentální finanční situaci, ale také k vysoce pravděpodobným mimořádným příjmům, například prodej nemovitosti, dědické řízení apod. Samozřejmě předpokladem je, že spotřebitel poskytne společnosti úplné, přesné a pravdivé informace. Od smlouvy bude moci klient odstoupit do 14 dní, bez jakýchkoliv sankcí, pokud do té doby nedojde na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ruší se tím i případně uzavřené smlouvy o doplňkových službách jako je například životní pojištění.

Další změna se týká obchodních podmínek k úvěrové smlouvě, které nesmí být psané menším písmem, než jaké je písmo ve smlouvě.

Pokuta za porušení zákona byla také navýšena, může od letošního roku dosáhnout až hranice 20 milionu korun.

Nadále zůstává v platnosti povinnost věřitele uvádět úplné informace o všech poplatcích spojených s úvěrem, zákon také přesně definoval vzorec, podle kterého se počítá roční procentní sazba nákladů (RPSN).

Dále nebude možné zajistit půjčku směnkou nebo šekem, jelikož dříve často docházelo k zneužívání takzvané blankosměnky. Také nebude již možné zajištění spotřebitelského úvěru ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě pohledávky, kdy je cílem zamezit nekalým praktikám věřitelů, kterým šlo o získání prostředků od spotřebitele formou vysokého zajištění – zástavní právo k nemovitosti, smluvní pokuta, namísto získání prostředků řádným splácením spotřebitelského úvěru.

Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky.

Dále se mění pravidla exekucí. Než věřitel podá návrh na exekuci, je povinen dlužníka obeslat a vyzvat ho k zaplacení svého dluhu. V případě, že klient má u stejného věřitele více dluhů, do vymáhání se všechny dluhy sloučí. Nyní má exekutor nově možnost obsadit i plat a účet nedlužícího manžela/manželky.

Nově platí také ustanovení, které umožňuje odebrání řidičského průkazu dlužníkům, kteří neplatí alimenty. Podmínkou je, aby proti nim nařídil soud exekuci. Nemohou být postiženi řidiči, kteří potřebují průkaz pro svoji obživu.

UVOD